تبلیغات
من محجبه ام - تو باور مکن! اما...

من محجبه ام

محجبه ها همیشه جذاب ترند!

تو باور مکن! اما...

خوآهرم!
تو بآور مکن! امآ حقیقت داره...

دنیآی محجبه هآ چیزی فرآتر از جزیره ی لختی هآی توست!


تو بآور مکن! امآ...
زیبایی هآی تنت دل خیلی هآ رو لرزونده!
و وآی به روزی که دل کسی بلرزد...


تو بآور مکن! امآ...
زیبایی تو ای بانو، به رنگ هآیی که به خود میمآلی نیست!


تو بآور مکن! امآ...
دل خوش کردن به موهآیت دو سه روزی بیش نمی پآید!


تو بآور مکن! امآ...
برایت بهتر است که عآشق کسی بآشی که دل عریآن تو رآ بخواهد،
نه تن عریانت را...!


تو بآور مکن! امآ...
اجنبی هآ لآیق دیدن یک تار موی تو هم نیستند!


آری... می توآنی بآور نکنی امآ...
همیشه رآهی که خود میروی صحیح ترین رآه نیست!
انتخآب بآ توست!
می توانی یک اسبآب بآزی بآشی یآ یک فرشته!
تصاویر جدید 
زیباسازی وبلاگ , وبلاگ قیصر

» بخش تصاویر زیباسازی » www.gheisar2010.blogfa.comكلیك كنید


ارزش تو ای بــــآنــو فرآتر از آن است که می پنداری...
حیف زیبایی هآی توست که فدآی مردآن غریبه و هوس رآن شود!
آری! حــــجــــــــاب مــــــــحدودیــــــــت است، اما نه برآی زنــــــان بلکه برآی مـــــــردان!

لآزم هست بگم که حجآب برای مردآن بد نیست...
زن حق قانونیه همسر خودش هست!
اینطوری مرد همسر خودش رو به حراج نمیذاره و اجازه نمیده هر مردی به همسرش نگآه کنه! حجآب حق قآنونیه هر مرد و زنیه!
حآلآ فرقی ندآره که مسلمون، مسیحی یا معتقد به هر دین دیگه ای باشه!
حجآب حق همه ی ماست...
بیاین خودمون حقمون رو پآیمآل نکنیم!نوشته ی: یاسمن خآنوم (من محجبه ام)


طبقه بندی: دل نوشته،
برچسب ها:حجاب، چادر، مصونیت، عفاف، دل نوشته، دختر چادری، محجبه،
[ پنجشنبه 6 شهریور 1393 ] [ 11:55 ق.ظ ] [ یاسمن ] [ نظرات() ]